Webinarji 2020

Webinarji 2020

Na webinarjih so obravnavane vsebine s področja trajnostnega razvoja in nudijo pridobivanje novih znanj oziroma nadgradnjo obstoječih, s praktičnimi primeri za nove trajnostne ideje, navdihe in strateške korake.

Namenjeni so tako vodstvenemu kadru kot zaposlenim s področja poslovnega razvoja, okolja, trajnostnega razvoja, družbene odgovornosti, komunikacij in odnosov z javnostmi, kadrov in človeških virov in drugim, ki se v ožjem ali širšem obsegu vključujejo v snovanje trajnostnih vsebin in korakov podjetja ali organizacije.

Webinarji

Izvedeni webinarji v letu 2020:

 • Mikro šola trajnostnih komunikacij – iz prakse za praks (četrtek, 24. 9. 2020)

Vsebina:

 • Trajnostne informacije in misli, korenine trajnostne komunikacije (nevrolingvistična perspektiva)
 • Medosebne komunikacije za trajnostne odnose (7 jezikov življenja)
 • Trajnostne komunikacije v podjetju / organizaciji (trajnostno vozlišče)
 • Trajnostno komuniciranje z zunanjimi deležniki (v luči nizkoogljičnosti, krožnosti in tržnega uspeha)
 • Zeleni oz. trajnostni marketing v luči trajnostnih komunikacij (tržni uspeh ali »green washing«)

 

 • Ključni trendi trajnostnega razvoja v letu 2021 in navdihujoče trajnostne prakse na globalnem trgu (četrtek, 27. 8. 2020)

Vsebina:

 • Ključni trendi trajnostnega razvoja 2021 – v svetu in Sloveniji
 • Trendi trajnostnega poročanja
 • Primeri trajnostnega strateškega načrtovanja
 • Primeri trajnostne blagovne znamke
 • Primeri trajnostnega poslovnega modela
 • Primeri trajnostnega komuniciranja

 

 • Zakaj strategija razogljičenja podjetja / organizacije? (četrtek, 23. 7. 2020; brezplačen)

Vsebina:

 • Zakaj strategija razogljičenja podjetja / organizacije
 • Zakonodajne (politične) in tržne zahteve za razogljičenje
 • Tveganja in priložnosti razogljičenja
 • Pristopi upravljanja emisij CO2
 • Podnebni scenariji podjetja / organizacije

 Posnetek webinarja:

Izjave o webinarju:

"Gospa Vanesa Čanji je odlična predavateljica s širino in dobrim vpogledom v zadevno problematiko trajnostnega poslovanja. Vsebina »strategija razogličenja« je zelo aktualna in podjetja vse bolj prepoznavajo njen pomen za konkurenčno poslovanje. Samo podjetja, ki imajo trajnostno poslovanje v središču poslovnih strategij in poslovnih modelov in ki že proaktivno upravljajo z emisijami ogljika bodo dolgoročno ohranila prednost, saj se vse več podjetij in držav loteva dekarbonizacije. To je bilo pomembno sporočilo webinarja. Pomemben poudarek predavanja je bil še na ukrepih pri upravljanju korporativne kulture in vezavo trajnostnih kazalnikov (interna cena ogljika) na nagrajevanje managementa."
mag. Mojca Mele, strokovna direktorica OE odnosi z javnostmi, SDH, d. d.

"Vsebina se mi je zdela zanimiva. V bistvu sem prvič slišala za ta termin – strategija razogljičenja. Predavateljica je informacije podajala na razumljiv način. Prav tako je znala pritegniti nas poslušalce."
Mirjam Fain, skrbnica ravnanja z okoljem, Medium d.o.o.

"Tematika je zelo aktualna, v slovenskem prostoru je malo možnosti za sodelovanje na seminarjih s tematiko zmanjševanja emisij TGP. Zanimivi so tudi podatki oz. pristopi tujih podjetij. Izvedba seminarja je bila na visokem nivoju."
Barbara Hribernik Pigac, vodja sistemov kakovosti, Impol d.o.o.

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.