Priročnik za krožno gospodarstvo - Prehod v trajnostno gradnjo in življenjski cikel stavbe

Izid: 6. 11. 2020

  • Kakšna je in bo slovenska strategija za trajnostno konkurenčnost gradbenega sektorja in gradbenih podjetij?
  • Kakšna bo učinkovita raba virov v objektih in kaj z gradbenimi odpadki?
  • Kakšen bo slovenski sistem za vrednotenje trajnostne gradnje in življenjskega cikla stavbe?
  • Kaj je analiza življenjskega cikla stavbe – od načrtovanja, materialov in kakovosti bivanja do vzdrževanja in razgradnje?

Celotna vrednostna veriga v gradbenem sektorju mora odgovoriti na izzive krožnega gospodarstva in razogljičenja. Trajnostna gradnja je dodana vrednost stavb in viša njihovo tržno ceno.

Priročnik je namenjen investitorjem, arhitektom in projektantom, celotni vrednostni verigi trajnostne gradnje, gradbincem, stroki, državnim organom in inštitucijam, šolam, zbornicam, združenjem in drugim za spreminjanje prakse in za izobraževanje na delavnicah.

  • obseg: 256 strani
  • 42 prispevkov, 67 avtoric, avtorjev
  • naklada: 2.000

Priročnik je BREZPLAČEN.

Priročnik naročite tukaj

Kontakt za dodatne informacije:
Irena Pilih, t: 03 42 66 700, e: info@fitmedia.si

Izdajo priročnika sta podprla Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in SRIP – Krožno gospodarstvo.

      

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.