Krizno okoljsko komuniciranje

Ko ima podjetje zaradi svoje dejavnosti odprta vprašanja (nesoglasja) s kakšno deležniško skupino ali umešča objekte v prostor ali se zgodi okoljski krizni dogodek (npr. okoljska nesreča), mora podjetje premišljeno, včasih v izjemno kratkem času in pod pritiskom javnosti, sprejemati odločitve. Za podjetje je zelo pomembno, da je vnaprej pripravljeno za celovito krizno upravljanje, katerega del je načrt kriznega komuniciranja. Z ustreznim kriznim komuniciranjem lahko ublaži posledice krize, prispeva k umiritvi razmer, ohrani svoj ugled ter včasih celo omili vplive na življenja ljudi in okolje.

Delavnica je namenjena:

  • Vodstvu
  • Vodjem upravljanja s človeškimi viri
  • Odgovornim osebam s področja korporativnega komuniciranja in odnosov z javnostmi
  • Odgovornim osebam s področja varstva okolja oziroma okoljskim menedžerjem
  • Odgovornim osebam s področja varnosti in zdravja pri delu
  • Pravnim svetovalcem podjetja oziroma organizacije

 

Vsebina:

  • Kaj je krizni dogodek in kdaj nastopi.
  • Aktivnosti pred krizo: priprava načrta kriznega komuniciranja, imenovanje skupine za krizno komuniciranje in usposabljanje ključnih govorcev, identificiranje ključnih deležnikov idr.
  • Aktivnosti med krizo: koraki hitrega odziva, preverjanje in spremljanje krizne situacije, obvestila in naloge, ocena stopnje kriznega komuniciranja, upravljanje komunikacij idr.
  • Aktivnosti po krizi: analiza in izboljšave.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.