Priložnost (so)kreacije za tržni uspeh

Poslanstvo vsakega podjetja je ustvarjanje pomena (vrednosti), ki jo ljudje – kupci prepoznajo. Novi trendi odpirajo številne možnosti, kako lahko podjetje v proces prepoznavanja in (so)ustvarjanja vrednosti vključuje kupce.

Delavnica je namenjena:

  • Tržnikom
  • Osebam s področja marketinga
  • Osebam, ki skrbijo za razvoj in inovacije
  • Drugim vodstvenim osebam

 

Vsebina:

  • Ključne spremembe v vrednotah, ki spreminjajo življenjske in nakupne vzorce
  • Izzivi in priložnosti tehnologij, ki spreminjajo posameznike in družbo
  • Priložnosti soustvarjanja dodane vrednosti in inovacij
  • Aplikacije: priložnosti umetne inteligence, crowdsourcing, crowdsharing

 

Delavnica traja 5 ur, vključeno je praktično sodelovanje udeležencev.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.