Trajnostna preobrazba blagovne znamke za tržni preboj

Blagovne znamke, ki imajo v središču svojega razvoja trajnost, lahko rastejo tudi 50 % hitreje kot blagovne znamke, ki niso trajnostni akterji. To potrjujejo številni upravljavci blagovnih znamk. Blagovne znamke morajo imeti trajnostno vrednost, vizijo in kvantificiran načrt vzdolž celotne vrednostne verige. In seveda dnevno trajnostno upravljanje.

Z upravljanjem trajnostnega razvoja blagovne znamke podjetje

 • postavlja strateški fokus in prioritete, merljive cilje,
 • meri distanco med tem, kaj reče, in tem, kar naredi,
 • spodbuja notranje procese (inovacije), ki se nanašajo na trajnostni razvoj,
 • zvišuje trajnostno vrednost svojih izdelkov v očeh notranjih in zunanjih javnosti,
 • odpira nove tržne priložnosti zaradi trajnostne dodane vrednosti,
 • nadgrajuje trajnostno identiteto in ugled (zaupanje) podjetja ter ustvarjati nove zgodbe trajnostnih vrednosti,
 • soustvarja strateške trajnostne spremembe v širšem okolju (poslovno okolje, potrošniške navade, pomaga reševati širše družbene izzive).

 

Na delavnici bomo obravnavali primere najboljših trajnostnih blagovnih znamk. Na konkretnih primerih bomo iskali odgovore:

 • Kakšna je trajnostna vizija blagovne znamke? Kaj nam je sveto?
 • Katere širše družbene izzive prednostno rešujemo?
 • Kako vplivamo na trajnostno kulturo (vrednote, odnose, vedenjske vzorce) širše družbe?
 • Kdo v podjetju upravlja s trajnostnim razvojem blagovne znamke?
 • Kdo soupravlja (meddeležniški odnosi) – poslovni model?
 • Katere so naše prioritete?
 • Kateri so naši kazalniki (ekonomski, okoljski, družbeni)?
 • Katere cilje zasledujemo? Kako jih merimo?
 • Kako komuniciramo?
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.