Poročanje o trajnostnem razvoju in družbeni odgovornosti

Delavnica zajema pregled ključnih elementov trajnostnega poročila ali poročila o družbeni odgovornosti, kako poročilo zastaviti tako, da predstavlja dodano vrednost za podjetje in dobro podlago za nadaljnje strateške odločitve in korake. Udeležence vodi skozi korake priprave tako zakonsko zahtevanega razkrivanja nefinančnih informacij kot tudi poročanja na prostovoljni bazi v skladu s standardi GRI.

Delavnica je namenjena:

  • Odgovornim osebam s področja priprave letnih poročil
  • Odgovornim osebam s področja priprave trajnostnih poročil
  • Poslovodstvu, pristojnemu za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj
  • Odgovornim osebam s področja korporativnega komuniciranja

 

Vsebina:

  • Širši družbeni trendi, ki jih velja vključiti v pripravo trajnostnega poročila ali poročila o družbeni odgovornosti in lahko prinašajo dodano vrednost.
  • Standardi GRI kot ogrodje in orodje poročanja.
  • Zahteve zakona o gospodarskih družbah o razkrivanju nefinančnih informacij.
  • Definiranje vsebine poročila o trajnostnem razvoju ali družbeni odgovornosti ter določanje matrike bistvenosti.
  • Dobre prakse poročanja o trajnostnem razvoju ali družbeni odgovornosti.
  • Razprava

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.