Varstvo okolja

Učbenik daje celovit pregled s področja znanosti o okolju, ponuja mnogo dejanskih primerov okoljskega dogajanja po svetu, slikovnih, ilustrativnih in statističnih prikazov. Z nalogami za preverjanje znanja spodbuja kritično mišljenje in samostojno raziskovalno delo.Primeren je za module okoljevarstveni in naravovarstveni tehnik, za programe varstva okolja ter za ostale strokovne srednje, višje in visoke šole, za ekošole in izbirne okoljske vsebine v šolah.

Avtorica: dr. Jana Sterže
Recenzenti: dr. Lucija Jukić Soršak, dr. Lucija Kajfež Bogataj, Anica Zupan
Založnik in izdajatelj: Fit media d.o.o.
Cena: 19,20 EUR (V ceni je vključen DDV.)

Kontakt za naročila:
t: 03 42 66 700
e: info@fitmedia.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.