Strateški trajnostni razvoj – za poslovne in finančne priložnosti

Vsa podjetja in organizacije iščejo poslovne in finančne priložnosti.

Izobraževanje za strateški trajnostni razvoj daje aplikativno znanje na področju trajnostnega razvoja, da lahko te priložnosti prepoznamo in nanje odgovorimo.

Če nekaj ne poznamo, o tem ne moremo razmišljati. In tako gredo priložnosti mimo nas.

Izobraževanje je namenjeno:

 • Vodstvu in menedžerjem
 • Odgovornim osebam s področja priprave trajnostnih strategij, kakovosti in poslovnega razvoja
 • Odgovornim osebam s področja korporativnega komuniciranja in trajnostnih projektov
 • Odgovornim osebam s področja varstva okolja oziroma okoljskim menedžerjem

Cilji:

 • Prepoznati priložnosti trajnostnega razvoja za konkretne poslovne (tudi okoljske) in finančne učinke.
 • Pridobitev aplikativnih znanj za vgrajevanje trajnostnih smernic v poslovno strategijo podjetja / organizacije.
 • Pridobitev znanj, ki omogočajo načrtovanje, merjenje in ocenjevanje korakov trajnostnega razvoja podjetja oziroma organizacije.
 • Poznavanje vloge internega in eksternega komuniciranja za doseganje ciljev trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti.
 • Seznanjenost s primeri dobrih praks trajnostnega razvoja in družbenega razvoja – kot inspiracija za lastne korake.

Obseg in trajanje:
Posamezna delavnica traja 6 ur. Vsaka delavnica je svoj zaokrožen tematski sklop s področja strateškega trajnostnega razvoja, teme se med seboj dopolnjujejo, povezujejo.

Vsebina:
Delavnice posredujejo znanja, podprta s praktičnimi primeri, izkušnjami in razpravo, ki odpirajo ideje za aplikacijo v posamezno organizacijo.

1. delavnica

Poslovne in finančne priložnosti trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti

 • Izzivi in priložnosti trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti za posamezne panoge
 • »Prevajanje« izzivov in priložnosti za potrebe lastnega podjetja / organizacije
 • Vgrajevanje trajnostnih smernic v poslovno strategijo za kreiranje dodane vrednosti
 • Primeri dobrih praks
 • Razprava, vprašanja in odgovori

 

2. delavnica

Snovanje in implementacija strategije trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti

 • Kako se lotimo snovanja strategije trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti
 • Model upravljanja trajnostnega razvoja
 • Matrika bistvenosti
 • Ustvarjanje dodane vrednosti (organizacije, blagovne znamke, izdelka, storitve)
 • Primeri dobrih praks
 • Razprava, vprašanja in odgovori

 

3. delavnica

Komuniciranje o trajnostnem razvoju ali družbeni odgovornosti

 • Zakaj komunicirati o trajnostnih vsebinah; kdo, s kom
 • Strateške javnosti
 • Vsebine trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti
 • Poročanje kot orodje komuniciranja o trajnostnem razvoju
 • Primeri prakse
 • Razprava, vprašanja in odgovori

Izobraževanje je še posebej primerno za udeležbo več oseb iz različnih področij v podjetju, saj trajnostni razvoj zahteva premislek in vključitev več področij v podjetju.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.