Izvedena izobraževanja

Izvedena izobraževanja

 • Webinar Okoljsko, zeleno, trajnostno označevanje?
 • Spletna konferenca Rešitve in prakse za učinkovito rabo energije in nizkoogljičnost podjetja
 • Spletna konferenca Trajnostna raba lesa in priložnosti panoge
 • Spletna problemska konferenca Zapiranje krožnih zank bioplastičnih izdelkov v Sloveniji
 • Spletna konferenca Kako boljše z odpadki in z njimi do dodane vrednosti?
 • Webinar o svežnju Pripravljeni na 55
 • Webinar Nevromarketing in trajnostni razvoj
 • Spletna konferenca S sredstvi zelenega financiranja do zelenih investicij
 • Webinar Trajnostna nabava
 • Spletna konferenca Trajnostna strategija v praksi
 • Spletna konferenca Kako do več OVE v podjetjih?
 • Spletna konferenca Oblikovanje embalaže za krožnost in trajnost
 • Spletna konferenca Priložnosti in izzivi krožne embalaže
 • Webinarji 2021
 • (Sp)letno srečanje članov Zelenega omrežja
 • Konferenca: krožne, manjogljične in pametne stavbe
 • Webinarji 2020
 • Strokovna delavnica Kako pripraviti poročilo o trajnostnem razvoju z dodano vrednostjo?
 • Strokovna delavnica Od materiala do ekodizajna – embalaža v krožnem gospodarstvu
 • Delavnica - strategija trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti
 • Strokovna delavnica Krizno okoljsko komuniciranje
 • Strokovna konferenca Razvojni izzivi embalažne panoge v krožnem gospodarstvu
 • Strokovna delavnica Krizno okoljsko komuniciranje
 • Strokovna delavnica o trajnostnem poročanju in družbeni odgovornosti
 • Okoljski menedžment in trajnostni izzivi v podjetju s primerom prakse Steklarne Hrastnik
 • Srečanje pooblaščencev za varstvo okolja
 • Strokovna delavnica Tveganja v okolju - sistemi zaščite in rešitve
 • Seminar Zeleni ali trajnostni marketing - priložnost za nas?
 • Strokovna delavnica Novosti in obveznosti iz osnutka Uredbe o stanju tal
 • Izvedena izobraževanja

Izjave udeležencev

»Gospa Vanesa Čanji je odlična predavateljica s širino in dobrim vpogledom v zadevno problematiko trajnostnega poslovanja. Vsebina »strategija razogličenja« je zelo aktualna in podjetja vse bolj prepoznavajo njen pomen za konkurenčno poslovanje. Samo podjetja, ki imajo trajnostno poslovanje v središču poslovnih strategij in poslovnih modelov in ki že proaktivno upravljajo z emisijami ogljika bodo dolgoročno ohranila prednost, saj se vse več podjetij in držav loteva dekarbonizacije. To je bilo pomembno sporočilo webinarja. Pomemben poudarek predavanja je bil še na ukrepih pri upravljanju korporativne kulture in vezavo trajnostnih kazalnikov (interna cena ogljika) na nagrajevanje managementa.« 
Mag. Mojca Mele, strokovna direktorica OE odnosi z javnostmi, SDH, d. d. (o webinarju Zakaj strategija razogljičenja podjetja / organizacije?)

»Mag. Vanesa Čanji je za zaposlene NLZOH pripravila predavanje o nevroplastičnosti. Seznanili smo se s komunikacijskimi procesi, ki se dogajajo v mislih in kako lahko pravi načini razmišljanja pripomorejo h gradnji lastne vrednosti kot tudi h gradnji pravih komunikacijskih poti v odnosu do drugih. Znati poiskati nove poti za spremembe komunikacijskih procesov, ki zaposlene gradijo in ne rušijo, je v kolektivu izjemnega pomena. Predavanje je bilo praktično usmerjeno in je udeležence spodbujalo k aktivaciji, zato ga priporočamo vsem kolektivom.« Maja Kostanjšek, služba za promocijo in marketing, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (o delavnici za zaposlene na NLZOH na temo Nevroplastičnost: kako se z možganskimi procesi sami gradimo ali rušimo)

»Še enkrat se zahvaljujem za delavnico oz. predavanja na temo trajnostne embalaže. Odlično izpeljano, želela bi si več takšnih dogodkov in druženja na podobne teme, le skupaj bomo dosegli več.« Martina Grabar Verhovnik, kreativni vodja skupine, Celjske mesnine d.d. (o strokovni delavnici Od materiala do ekodizajna – embalaža v krožnem gospodarstvu)

»Z izvedbo, tematiko in pestrostjo predavateljev sem zelo zadovoljna. Slovenija še kako potrebuje kvalitetna predavanja.« Iris Lazar Vinkler, koordinator za razvoj trgovske znamke, Mercator, d.d. (o strokovni delavnici Od materiala do ekodizajna – embalaža v krožnem gospodarstvu)

»Seminar o kriznem okoljskem komuniciranju je bil eden najboljših, kar sem se jih kdajkoli udeležila. Pridobila sem zelo uporabna znanja, ki jih bomo v podjetjih, kjer sem zadolžena za odnose z javnostmi, vpeljali v naše protokole/načrte obveščanja. Med vsemi nasveti izpostavljam dva, in sicer hiter odziv v primeru okoljskih nesreč, četudi še niso znani vsi podatki, ter nabor zunanjih kredibilnih strokovnjakov za pomoč pri komuniciranju pred krizo.« Mag. Helena Kojnik, predstavnica za odnose z javnostmi, Simbio, d.o.o. (o strokovni delavnici Krizno okoljsko komuniciranje)

»Delavnica mi je ponudila številne nasvete glede okoljske komunikacije z različnimi javnostmi, ne samo na primeru kriznih dogodkov. Še posebej je bila zanimiva diskusija z ostalimi udeleženci delavnice in njihov pogled na nekatere primere kriznega okoljskega komuniciranja v Sloveniji. Strokovnost predavateljice, odlična zasnova in organizacija delavnice so razlogi, da se bom izobraževanj pod okriljem Zelene Slovenije tudi v prihodnje z veseljem udeleževala.« Mag. Sabina Žibert, vodja Službe za odnose z javnostmi, Kostak, d.d. (o strokovni delavnici Krizno okoljsko komuniciranje)

»Moram pohvaliti strokovno in organizacijsko odlično izpeljano konferenco. Še z veseljem pridem na kak vaš dogodek. Veliko uspehov še naprej!« Medeja Brglez, Založba Forum Media (o strokovni konferenci Razvojni izzivi embalažne panoge v krožnem gospodarstvu)

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.