Izvedena izobraževanja

 • Strokovna delavnica Kako pripraviti poročilo o trajnostnem razvoju z dodano vrednostjo?
 • Strokovna delavnica Od materiala do ekodizajna – embalaža v krožnem gospodarstvu
 • Delavnica - strategija trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti
 • Strokovna delavnica Krizno okoljsko komuniciranje
 • Strokovna konferenca Razvojni izzivi embalažne panoge v krožnem gospodarstvu
 • Strokovna delavnica Krizno okoljsko komuniciranje
 • Strokovna delavnica o trajnostnem poročanju in družbeni odgovornosti
 • Okoljski menedžment in trajnostni izzivi v podjetju s primerom prakse Steklarne Hrastnik
 • Srečanje pooblaščencev za varstvo okolja
 • Strokovna delavnica Tveganja v okolju - sistemi zaščite in rešitve
 • Seminar Zeleni ali trajnostni marketing - priložnost za nas?
 • Strokovna delavnica Novosti in obveznosti iz osnutka Uredbe o stanju tal

Izjave udeležencev

»Mag. Vanesa Čanji je za zaposlene NLZOH pripravila predavanje o nevroplastičnosti. Seznanili smo se s komunikacijskimi procesi, ki se dogajajo v mislih in kako lahko pravi načini razmišljanja pripomorejo h gradnji lastne vrednosti kot tudi h gradnji pravih komunikacijskih poti v odnosu do drugih. Znati poiskati nove poti za spremembe komunikacijskih procesov, ki zaposlene gradijo in ne rušijo, je v kolektivu izjemnega pomena. Predavanje je bilo praktično usmerjeno in je udeležence spodbujalo k aktivaciji, zato ga priporočamo vsem kolektivom.« Maja Kostanjšek, služba za promocijo in marketing, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (o delavnici za zaposlene na NLZOH na temo Nevroplastičnost: kako se z možganskimi procesi sami gradimo ali rušimo)

»Še enkrat se zahvaljujem za delavnico oz. predavanja na temo trajnostne embalaže. Odlično izpeljano, želela bi si več takšnih dogodkov in druženja na podobne teme, le skupaj bomo dosegli več.« Martina Grabar Verhovnik, kreativni vodja skupine, Celjske mesnine d.d. (o strokovni delavnici Od materiala do ekodizajna – embalaža v krožnem gospodarstvu)

»Z izvedbo, tematiko in pestrostjo predavateljev sem zelo zadovoljna. Slovenija še kako potrebuje kvalitetna predavanja.« Iris Lazar Vinkler, koordinator za razvoj trgovske znamke, Mercator, d.d. (o strokovni delavnici Od materiala do ekodizajna – embalaža v krožnem gospodarstvu)

»Seminar o kriznem okoljskem komuniciranju je bil eden najboljših, kar sem se jih kdajkoli udeležila. Pridobila sem zelo uporabna znanja, ki jih bomo v podjetjih, kjer sem zadolžena za odnose z javnostmi, vpeljali v naše protokole/načrte obveščanja. Med vsemi nasveti izpostavljam dva, in sicer hiter odziv v primeru okoljskih nesreč, četudi še niso znani vsi podatki, ter nabor zunanjih kredibilnih strokovnjakov za pomoč pri komuniciranju pred krizo.« Mag. Helena Kojnik, predstavnica za odnose z javnostmi, Simbio, d.o.o. (o strokovni delavnici Krizno okoljsko komuniciranje)

»Delavnica mi je ponudila številne nasvete glede okoljske komunikacije z različnimi javnostmi, ne samo na primeru kriznih dogodkov. Še posebej je bila zanimiva diskusija z ostalimi udeleženci delavnice in njihov pogled na nekatere primere kriznega okoljskega komuniciranja v Sloveniji. Strokovnost predavateljice, odlična zasnova in organizacija delavnice so razlogi, da se bom izobraževanj pod okriljem Zelene Slovenije tudi v prihodnje z veseljem udeleževala.« Mag. Sabina Žibert, vodja Službe za odnose z javnostmi, Kostak, d.d. (o strokovni delavnici Krizno okoljsko komuniciranje)

»Moram pohvaliti strokovno in organizacijsko odlično izpeljano konferenco. Še z veseljem pridem na kak vaš dogodek. Veliko uspehov še naprej!« Medeja Brglez, Založba Forum Media (o strokovni konferenci Razvojni izzivi embalažne panoge v krožnem gospodarstvu)

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.