BTCVodno mesto Atlantis v BTC Cityju Ljubljana je konec leta 2015 s podjetjem Julon iz Skupine Aquafil sklenilo dogovor o oskrbi s toplotno energijo. Toplotna energija v obliki vroče vode, ki jo uporablja Vodno mesto Atlantis, v podjetju Julon nastaja v proizvodnem procesu ECONYL®. To energijo podjetje Julon delno ponovno uporabi v proizvodnih procesih, preostanek pa je predstavljal neizkoriščen presežek energije. Le-ta se sedaj preusmeri v bazene Vodnega mesta Atlantis in s tem 100-odstotno zadosti potrebam po toplotni energiji Vodnega mesta Atlantis. Poleg ekonomskih učinkov prinaša projekt tudi pozitivne trajnostne učinke na okolje, in sicer zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida za več kot 2.000.000 kilogramov toplogrednega plina na leto in posledično bolj čist zrak v mestu. Za primerjavo, to pomeni zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida za toliko, kot jih povzroči 1.100 avtomobilov, ki na leto prevozijo 12.700 kilometrov.

BTC d.d.
www.btc.si