Stavba Medium
Stavba Medium

Ogljični odtis v podjetju Medium izračunavamo že od leta 2007. Metodologijo smo povzeli po Umanoteri, Slovenski fundaciji za trajnostni razvoj. V izračunu ogljičnega odtisa so upoštevani neposredni izpusti zaradi ogrevanja prostorov, posredni izpusti zaradi porabe električne energije, prevozov zaposlenih na delo in službenih prevozov ter porabe pisarniškega papirja. Že prvi izračuni ogljičnega odtisa so pokazali, da imamo zelo dober izkoristek pri porabi energije za ogrevanje in hlajenje, kar kaže na dobro izoliranost stavbe. Najslabši pa smo bili pri porabi električne energije – osnovna dejavnost podjetja je tiskarstvo – in prevozih na delo. V zadnjih letih smo izvedli različne ukrepe za zmanjševanje našega CO₂ odtisa. Med zadnjimi smo konec leta 2018 na streho podjetja postavili sončno elektrarno. V letu 2019 je bil naš ogljični odtis 97,8 tone CO₂. Največji vir izpustov toplogrednih plinov je tudi v letu 2019 predstavljala raba električne energije (61,2 %), ki pa se je zaradi proizvodnje električne energije v lastni sončni elektrarni zmanjšala. Preostali viri CO₂ so bili prevozi (29,4 %), ogrevanje (9,2 %) in raba pisarniškega papirja (0,2 %). V primerjavi s preteklim letom smo CO₂ odtis zmanjšali za 18,9 tone oz. 16,2 % (iz 116,7 t CO₂ v 2018 na 97,8 t CO₂ v 2019).
Zapisala: Mirjam Fain
Medium d.o.o.
www.medium.si