IskratelEOL157

V Iskratelu smo zavezani kar nekaj politikam odgovornosti, med njimi politiki družbene odgovornosti in okoljski politiki. Že leta 2012 smo vzpostavili Sistem ravnanja z okoljem. Poslovni proces snujemo na temeljih vodenja, usklajenega z zahtevami standardov ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, TL 9000, ISO/IEC 27001:2013 in ISO 13485:2016. Zavedamo se, da lahko le tako sledimo tehnološkim in družbenim trendom ter ustvarjamo digitalne tehnologije, ki nas povezujejo in s katerimi spreminjamo svet, naše navade in delo. Načela trajnostnega razvoja vpeljujemo tako na ravni procesov kot na ravni izdelkov in tehnoloških postopkov, povezanih z njihovo izdelavo, uporabo in odstranitvijo po izteku življenjske dobe. Cilji naše politike ravnanja z okoljem so razvijati okolju prijazne izdelke, sistemsko obvladovati odpadke in zagotavljati energetsko učinkovitost. Obenem pa spodbujati in osveščati zaposlene in deležnike k trajnostnemu delovanju. Sistem upravljanja z odpadki nam omogoča pregled nad količinami, nadzorovano zmanjševanje ter oddajo frakcij v nadaljnjo obdelavo oz. odkup. Z upravljanjem in optimizacijo procesov smo v primerjavi z letom 2012 zmanjšali količino odpadkov za 40 % in skupno porabo električne energije za 16 %. V nastajanju je celostna strategija z usmeritvami in cilji, skladnimi z evropsko Agendo 2030 za trajnostni razvoj.

Iskratel, d.o.o., Kranj
www.iskratel.com