V Telekomu Slovenije zagotavljamo spodbudno in prijazno delovno okolje, odprto za inovativnost in sodelovanje. Pri tem skrbimo za kontinuirano izobraževanje in usposabljanje zaposlenih na različnih področjih ter uvajamo inovativne pristope za opolnomočenje zaposlenih. Pomemben del prenosa znanj med zaposlenimi opravljajo interni ambasadorji znanja, ki so interni predavatelji, mentorji, coachi in uredniki e-vsebin. Za svoje aktivnosti na tem področju smo v Telekomu Slovenije na konferenci Edutainment 2022, ki je potekala septembra, prejeli Zlati certifikat TOP investitor v izobraževanje. Gre za certifikat, ki potrjuje, da je Telekom Slovenije ena izmed organizacij, ki nadpovprečno odstopa po obsegu vlaganj v izobraževanje zaposlenih. Ob tem je bil moto Telekoma Slovenije »Modro je deliti znanje« izglasovan tudi za NAJ izobraževalni moto slovenskih podjetij.

Telekom Slovenije, d.d.
www.telekom.si