Vrtnarija EOL155

Pri vrtičkarski pridelavi zelenjave so že kar nekaj časa glasni tisti, ki prisegajo na naravi prijazno vrtnarjenje. Tu ima seveda glavno besedo trajno rodovitna vrtna prst, bogata z vsakršnim življenjem. Ne samo rastlinami, pač pa tudi mnogimi drugimi, vidnimi in nevidnimi živimi bitji v zemlji, od drobnih živalic do mikrobov. V okrasnem vrtnarjenju žal še vedno prevladuje mišljenje, da je človek vladar narave. Filozofija vrtnarije Trajnice Golob-Klančič pa že od nekdaj sloni na spoštovanju rodovitnih tal. Zato gojimo tudi sadike trajnic za pokrivanje tal in njihovo zaščito pred erozijo, sončno pripeko in drugimi vremenskimi neprilikami. Ker so rastni pogoji lahko zelo različni, smo razvili širok sortiment trajnic tako, da z njimi lahko pokrivamo najrazličnejša rastišče. To pomeni zelo racionalno skrb za naravi prijazno in estetsko urejene vrtove in javne nasade. Najmanj dela imamo gotovo s trpežnimi trajnicami, prilagojenimi našim klimatskim in talnim pogojem in posajenimi v čisto navadno domačo vrtno prst. Tudi tu velja: najboljše imamo doma!

Vrtnarija Trajnice Golob-Klančič
www.trajnice.com