Termo shop EOL160

V podjetju Termo Shop sami proizvedemo skoraj vso električno energijo, ki jo potrebujemo. Na pot energetske samozadostnosti smo se podali pred 13 leti. Leta 2008 smo se odločili, da bo električna energija edini vir v našem podjetju. Izvedli smo celovito energetsko sanacijo – vsa svetila v poslovni stavbi smo zamenjali z LED-lučmi, dodatno izolirali fasado in streho, prenovili okna in vrata, za ogrevanje in hlajenje namestili toplotno črpalko tipa zemlja/voda in vse električne motorje zamenjali z bolj učinkovitimi. Sledil je prehod na uporabo obnovljivih virov energije – konec leta 2012 smo namestili sončno elektrarno in se vključili na PX3 shemo. Energetski preobrazbi podjetja smo dodali še električno polnilnico in električne avtomobile. Kljub temu smo še vedno samozadostni. Letno namreč porabimo približno 50 tisoč kilovatnih ur električne energije, lanska proizvodnja pa je znašala 46 tisoč kilovatnih ur. V podjetju torej ne samo, da verjamemo v zgodbo energetske neodvisnosti, ampak jo, skupaj s svojimi zaposlenimi, tudi živimo.

Termo shop d.o.o.
www.termoshop.si