Spodujamo e - krožno
Spodujamo e – krožno

V družbi Zeos, d.o.o., smo v začetku letošnjega leta skupaj s partnerjema, Zbornico komunalnih gospodarstev (sekcija Gospodarske zbornice Slovenije) in podjetjem TSD, d.o.o., pričeli z izvajanjem projekta Life Spodbujamo e-krožno. Projekt s sloganom »Še sem uporaben« bo trajal vse do konca leta 2024 in je sofinanciran je s strani Ministrstva za okolje in prostor RS ter Evropske komisije. Osredotoča se na ozaveščanje potrošnikov in deležnikov v verigi upravljanja z e-napravami. S pomočjo izgradnje ustrezne mreže, terenskih aktivnosti in zakonodajnih predlogov vpliva na spreminjanje navad pri ravnanju z električnimi in elektronskimi napravami. Prispeva k učinkovitejšemu izvajanju ključnih elementov krožnega gospodarstva. S spodbujanjem procesov servisiranja, ponovne uporabe, obnove, souporabe in nakupa storitev ustvarja pogoje, kjer bodo materiali ostajali dalj časa v obtoku ter tako omogočali ohranjanje naravnih virov. Organizatorji smo v začetni fazi projekta zagnali projektno stran z naslovom krozno.zeos.si, na kateri lahko vsak najde osnovne informacije o projektu in načrtih za aktivnosti v prihodnjih letih ter nekaj zanimivih povezav z vsebino o krožnem gospodarstvu.
Zeos, d.o.o.
www.zeos.si