Biotehniska sola maribor EOL160

Glavni cilj projekta ERASMUS+ je vzpostavitev namakalnega sistema na sončno energijo. Sistem bomo postavili na šolskem posestvu. Ker leži velik del našega posestva na vodovarstvenem območju, smo najprej zaprosili podjetje Mariborski vodovod za dovoljenje, da na delu posestva izvrtamo črpalno vrtino in uredimo namakalni sistem. Glede na sestavo kamnine je obstajala možnost, da vode na tem mestu ne bomo odkrili. Kljub temu smo se odločili za vrtanje. Že ob vložitvi prošnje za pridobitev Dovoljenja za raziskavo podzemnih voda smo morali posredovati lokacijo vrtine, velikost namakalnega območja, porabo vode, število namakalnih dni in kakšen sistem namakanja bomo uporabili. Dobili smo dovoljenje za raziskavo podzemnih voda do globine 50 metrov. Sledila je izbira izvajalca, ki bo opravil zemeljska dela. Dijakom je strokovno osebje podjetja predstavilo, kako opravljajo vrtanje, kakšno mehanizacijo pri tem uporabljajo in s kakšnimi težavami se pri delu srečujejo. Sprva je vrtanje potekalo hitro, kar nam je vlivalo upanje, da bodo vodo kmalu odkrili. Začetni optimizem pa je hitro splahnel, ko je sveder na globini 18 metrov zavrtal v nepropustno plast laporja. Žal je bila plast predebela, zato ob vrtanju do globine 50 metrov vode niso odkrili. Seveda nismo obupali, ampak iščemo nov način, kako priti do vode za namakanje.

Zapisal: Simon Gračner

Biotehniška šola Maribor
www.bts.si