V Iskratelu smo skrbno načrtovali strategijo trajnostnega razvoja, v katero so vključeni naši izdelki in storitve, poslovanje, in sicer skladno s smernicami EU. Izdelkom zagotavljamo izboljšano energijsko učinkovitost, daljšo življenjsko dobo, manj embalaže in odpadkov. Skrbimo, da so novi izdelki skladni s Kodeksom ravnanja o porabi energije širokopasovne opreme. Dobre prakse uvajamo tudi z upoštevanjem sistema ravnanja z okoljem ISO 14001. Naši produkti za optični dostop zmanjšujejo porabo energije in količino odpadkov. Primer je OLT SI3000 Lumia, ki prilagaja porabo energije na nujno potreben minimum z izklapljanjem optičnih modulov SFP, kadar ti niso v uporabi. To je dolgoročna naložba, saj lahko v obstoječih omrežjih deluje kot dvoživka, torej na tradicionalni način, v virtualiziranem okolju programsko opredeljenih omrežjih (SDN) pa kot fizični OLT. Dvojna narava in programska nadgradljivost omogočata operaterjem, da podaljšujejo naložbeni cikel brez prepogoste zamenjave strojne opreme. Naša uporabniška oprema Innbox CPE zagotavlja daljšo življenjsko dobo. Čeprav je menjava domačih prehodov pogosta, naše naprave CPE omogočajo delovanje tako dolgo, kot je življenjska doba dostopovne tehnologije na strani operaterja. Skladno s strategijo trajnostnega razvoja uvajamo okolju prijazna in oblikovalsko unikatna ohišja CPE opreme.

Pripravila: Ana Margetič

Iskratel, d.o.o., Kranj
www.iskratel.com