Načrt REPowerEU temelji na diverzifikaciji energetskih virov, med drugim tudi na uvajanju in razvoju vodikovih tehnologij. Med podjetji, ki v svojo energetsko mešanico že uvajajo zeleni vodik, so tudi člani Strateško razvojno-inovacijskega partnerstva Mreže za prehod v krožno gospodarstvo (SRIP – Krožno gospodarstvo), predvsem podjetja iz energetsko intenzivne industrije. Tako na primer SIJ Acroni v okviru projekta Creators vzpostavlja napredno energetsko skupnost na Jesenicah, preko katere bo preverila možnosti za vzpostavitev sistema izrabe odvečne toplote za daljinsko ogrevanje mesta in postavitev sončne elektrarne ter ponovno vzpostavitev vodikarne. V podjetju Salonit Anhovo so konec lanskega leta testno zagnali polnilnico s čistim vodikom, do konca letošnjega leta pa načrtujejo nakup prvega vozila na vodik. V Steklarni Hrastnik so med drugim že razvili postopek, pri katerem z uporabo vodika, pridobljenega z elektriko iz lastne sončne elektrarne, delno nadomestijo uporabo zemeljskega plina pri taljenju stekla. Tudi podjetje Magneti Ljubljana je v preteklosti že razvilo zlitino za shranjevanje vodika. Kemijski inštitut in Štajerska gospodarska zbornica sodelujeta v projektu Interreg Slovenija-Avstrija H2GreenTech, del projekta je tudi vzpostavitev Hydrogen Centra, katerega namen je medregionalno povezovanje in prenos znanja pri razvoju prebojnih vodikovih tehnologij.
Pripravila: Nina Meglič, koordinatorka SRIP – Krožno gospodarstvo

Štajerska gospodarska zbornica
www.stajerskagz.si