V Iskratelu stalno poteka trajnostna transformacija del. Povezujemo spoznanja že uveljavljenih trajnostnih praks, in sicer v okviru načrtovanih izzivov naše Trajnostne strategije. V dokumentu zapisane trajnostne usmeritve so, s podporo vodstva in angažiranim delom področja Kakovost, zaživele v ideji Zeleni trajnostni tim. To je bilo vodilo za oblikovanje »skupine za spremembe«. Gre za način in prostor delovanja podjetja, kjer snovalci trajnostnega razvoja združujejo različna področja pod skupnim dežnikom Trajnostne strategije. Združuje več različnih ekip in področij – od Zelene organizacije, Zelene nabave, Zelene logistike do Zelenih produktov. Tako se trajnostni razvoj podjetja odraža pri načrtovanju izdelkov, zmanjševanju vplivov na okolje iz delovnih procesov in vplivu izdelkov v njihovi življenjski dobi ter po izločitvi iz uporabe. S širjenjem kulture trajnostnega razvoja v podjetju spodbujamo in vključujemo zaposlene. Slednje tudi redno obveščamo o trajnostnih vsebinah z internim portalom »zaVEZani trajnosti«. Motiviranje zaposlenih v trajnostno ravnanje se odraža v merljivih učinkih manjše porabe virov, nižanju stroškov in vzpostavitvi zavesti zaposlenih za trajnostno delovanje.

Iskratel, d.o.o., Kranj
www.iskratel.com