Letos je Nova KBM s sprejetjem ESG strategije naredila pozitiven premik pri upravljanju svojih okoljskih in družbenih vplivov ter zagotavljanju visoke ravni korporativnega upravljanja. Med prednostnimi okoljskimi področji strategije je usmerjanje financiranja v naložbe za prehod v nizkoogljična gospodarstva in znižanje emisij. Hkrati v banki izvajamo več projektov, s katerimi izboljšujemo vpliv svojih lastnih dejavnosti na okolje. Z digitalizacijo procesov in spremembo poslovne kulture smo v zadnjih letih uspeli preoblikovati poslovanje v skoraj brezpapirno in tako samo lani prihranili 510 dreves. Ogljični odtis smo v zadnjih štirih letih znižali za 36 odstotkov. Vse bolj učinkoviti smo pri rabi energije, surovin in zmanjšanju obsega odpadkov. Nova KBM je tudi imetnica certifikata Voda iz pipe. V leto 2022 vstopamo z ozaveščevalno akciji o pomenu pitja vode iz pipe, s katero bomo nagovarjali tako stranke kot zaposlene. Slednjim smo namenili posebno novoletno darilo – stekleničko za vodo, z namenom, da bi z njeno pogosto uporabo naredili nekaj dobrega za svoje zdravje, ustvarili manj plastičnih odpadkov in tako prispevali k zdravju našega planeta.

Nova KBM d.d.
www.nkbm.si