Ozelenjevanje stavb zaradi svoje pozitivne okoljske, ekološke, estetske in sociološke vloge predstavlja velik korak pri prehodu v nizkoogljično družbo. Zelena streha v urbanem okolju kot del naravnega okolja močno prispeva tudi k načrtovanju trajnostnega razvoja mest. Diplomant študijskega programa Varstvo okolja in ekotehnologije na Visoki šoli za varstvo okolja Matija Kompan je pod mentorstvom dr. Lucije Kolar in dr. Anje Bubik pripravil modela zelene ravne strehe z različnima substratoma z ekstenzivno ozelenitvijo. Ovrednotil bo učinkovitost dveh različnih substratov ter ocenil pomen in uporabo ekstenzivnega principa ozelenitve v urbanem okolju. Z diplomsko nalogo smo se vključili v aktivnosti projektne skupine »Ozelenjevanje stavb«, ki deluje v okviru programa Climate-KIC PIP »Pioneers into practice«. Nov tip evropskega strokovnega učnega programa vključuje strokovnjake iz različnih strok in držav Evrope, ki iščejo inovativne rešitve v boju proti podnebnim spremembam.

Avtorici: dr. Anja Bubik in dr. Lucija Kolar

Visoka šola za varstvo okolja
www.vsvo.si