ZRS bistra nasmeh 1

Sistem EMAS je okoljski prostovoljni sistem Evropske unije za zmanjšanje vplivov na okolje in hkrati predstavlja orodje za prehod v krožno gospodarstvo. EMAS je reguliran z Uredbo EMAS III (1221/2009), kjer med drugim poziva države članice, da sprejmejo ukrepe za zmanjšanje administrativnih in finančnih bremen v zakonodaji in tako spodbujajo vključevanje organizacij v shemo EMAS. V okviru zelenih javnih naročil je Slovenija pridobila nov ukrep spodbud za podjetja in druge organizacije, ki imajo vzpostavljen sistem EMAS. Pri predmetih št. 9, 10, 11, 12, 13, 19 in 20 (4. člen Uredbe o zelenem javnem naročanju) je EMAS vključen kot prednostni kriterij v Primerih okoljskih zahtev in meril za oddajo javnega naročila. Ukrep se je razvil v okviru projekta LIFE B.R.A.V.E.R. v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo in Ministrstvom za okolje in prostor, ki bo objavljen na spletni strani Direktorata za javno naročanje (LIFE15 ENV/IT/000509).

ZRS Bistra Ptuj
www.bistra.si

Emas logo EOL142 life logo EOL142  logo braver EOL 142