Energetsko neodvisnost si lahko zagotovimo z lastno sončno elektrarno ali z vključitvijo v samooskrbno OVE skupnost. Edina, ki pri nas že podpira skupnostne samooskrbe, je energetska tržnica SunContract, na kateri imamo že tri vrste takih skupnosti. Prva vrsta je vas Zavrate, v katero je vključenih sedem gospodinjstev v vasi, ki jih oskrbuje elektrika iz sončnih elektrarn v vasi. Druga vrsta je skupnost SOVES SONCE Radeče. V dogovoru z Občino Radeče smo v podjetju SONCE energija na strešnih površinah zdravstvenega doma postavili sončno elektrarno, ki smo jo tudi sami financirali. Ta pokriva potrebe po električni energiji mestnega jedra. Vanjo so se lahko vključili vsi zainteresirani občani in javne ustanove, ki so tako postali energetsko samooskrbni. Tretja vrsta pa je na strehah podjetij. Primer je podjetje Yaskawa, ki je na strehi podjetja v Kočevju postavilo sončno elektrarno, ki podjetju zagotavlja energijo tudi za enoto v Ribnici. Elektriko lahko namreč iz Kočevja s pomočjo individualnih dogovorov na SunContract tržnici enostavno prenese na svojo dislocirano enoto.

Sonce energija d.o.o.
https://sonce.com