V Zeos d.o.o., združenju proizvajalcev električne in elektronske opreme, že 15 let organiziramo zbiranje in obdelavo odpadne e-opreme. Mrežo ločenega zbiranja smo ves čas nadgrajevali in približevali potrošnikom. Odpadno e-opremo lahko sedaj oddajo na 150 zbirnih centrih lokalnih komunalnih podjetij, v 700 uličnih zbiralnikih v bližini ekoloških otokov, v 60 trgovskih centrih (Big Bang, Merkur, M-tehnika idr.). Vse lokacije lahko preverite na spletnem portalu www.zeos.si/zbirna mesta/. V družbi Zeos se hkrati zavedamo, da so novi evropski okoljski in gospodarski temelji usmerjeni v krožno gospodarjenje in podaljševanje življenjske dobe izdelkov. Odpadek ni več le ekološki problem in potencialna materialna surovina, ampak se mu skuša ohranjati njegova funkcionalna vrednost za zmanjševanje negativnih posledic proizvodnje. S tem namenom smo na zbirnih centrih v sodelovanju s komunalnimi podjetji postavili že 40 kotičkov ponovne uporabe, kjer zbiramo še uporabne aparate in nagovarjamo gospodinjstva k oddaji njim nepotrebnih naprav v ponovno uporabo in novo življenje.

Zeos, d.o.o.
www.zeos.si