V podjetju Saubermacher Slovenija v letu 2015 praznujemo 25 let, odkar smo pričeli svoje storitve gospodarnega ravnanja z odpadki nuditi na slovenskem tržišču. V letu 1990 je podjetje kot prvo v nekdanji Jugoslaviji pričelo v Lenartu uvajati sistem ločenega zbiranja odpadkov po sistemu BioPaS. V sedanjo organizacijsko obliko se je družba Saubermacher Slovenija oblikovala poleti 2007, ko so se združile družbe Saubermacher Slovenija, Letnik-Saubermacher in Eko les. Matična družba in 100-% lastnica podjetja Saubermacher Slovenija je podjetje Saubermacher DAG s sedežem v Gradcu (Avstrija). V Sloveniji poslujemo na štirih lokacijah: v Murski Soboti, Lenartu, Vrhniki in v Kidričevem. Saubermacher Slovenija ima kapitalski delež še v podjetjih Čisto mesto Ptuj, Ekologija, PUP-Saubermacher, Saubermacher-Komunala, Ekomobil in Eko Plastkom. Vrednote in vizija našega podjetja so usmerjene v iskanje okolju prijaznih rešitev za različne vrste povzročiteljev odpadkov, kot so gospodinjstva in gospodarski subjekti proizvodnih in storitvenih dejavnosti.

Saubermacher Slovenija, d.o.o.
www.saubermacher.si