Ljudje vse več časa preživimo v zaprtih prostorih in vse manj v naravi, zato moramo biti pozorni, da je bivalna klima v naših zgradbah ustrezna in nam zagotavlja, kolikor je mogoče, zdravo bivanje. Pri opredelitvi zdravih bivanjskih razmer je pozornost usmerjena v zagotavljanje toplotnega udobja, kakovosten zrak (prezračevanje, odsotnost škodljivih kemikalij, primerna vlažnost), ustrezno osvetljenost (v čim večji meri zagotoviti naravno svetlobo), ustrezni ergonomiji prostora in prilagoditvi prostorov za nemoteno uporabo tudi hendikepiranim osebam. Ne smemo dovoliti, da na račun izboljšanja enega dejavnika poslabšamo drugega. Posledice slabih bivalnih razmer (sindrom bolnih stavb), se kažejo v poslabšanju zdravstvenega stanja uporabnikov, njihovem počutju in zmanjšani delovni storilnosti. Če je mogoče nove stavbe že v osnovi ustrezno načrtovati in zgraditi, pa mnoge starejše zgradbe ne omogočajo vzpostavitve idealnih razmer, zato je pogosto potrebno poseči po kompromisnih rešitvah in tehničnih prilagoditvah. Kako vendarle izboljšati bivanjske pogoje, kakšne rešitve ponuja sodobna tehnologija in kako preseči omejitve obstoječih zgradb je tema, ki jo naslavljamo na strokovnem posvetu, ki ga pri Slovenskem združenju za trajnostno gradnjo GBC Slovenija organiziramo 18. 12. 2020. Bo v obliki video konference. Več informacij in prijava: https://gbc-slovenia.si.

Zapisala: mag. Iva Verbnik, GBC Slovenija

Slovensko združenje za trajnostno gradnjo – GBC Slovenija
www.gbc-slovenia.si