Konzorcij slovenskih, avstrijskih in italijanskih partnerjev pod vodstvom Kemijskega inštituta izvaja transnacionalni projekt Alps4GreenC (Interreg Alpine space). Projekt se osredotoča na trajnostno proizvodnjo zelenega ogljika v alpski regiji in spodbuja vzpostavitev vrednostne verige proizvodnje bio-oglja. Cilj projekta je oblikovati politična priporočila za pripravo ustreznih ukrepov in izvesti praktično testiranje in pilotno proizvodnjo bio-oglja za oceno potenciala njegove uporabe v jeklarski industriji in kmetijstvu. Trenutno projektni partnerji izvajamo kampanjo množičnega zbiranja ostankov biomase, zato vabimo kmete, gozdarje, zadruge in industrijo k procesu opredelitve in ovrednotenja proizvedenih ostankov, kot so npr. lesni ostanki, kmetijski ostanki (vinske tropine, obrezline sadnega drevja) ali kateri koli drug stranski proizvod (biomasa) v trdnem stanju. K testiranju se prijavite z izpolnitvijo obrazca, do katerega lahko dostopate s priloženo QR kodo.

Alps4GreenC Logo Landscape large copy

Štajerska gospodarska zbornica
www.stajerskagz.si