Eles 1Koncept celostnega razvoja infrastrukture za masovno polnjenje e-vozil E8, ki so ga Elesovi strokovnjaki razvijali zadnja leta, je dobil svojo spletno stran www.e8concept.com. Na spletni strani so predstavljeni gradniki koncepta ter njegove dobrobiti za lastnike e-vozil, družbo in celoten elektroenergetski sistem. Če želimo doseči množičen prehod na trajnostno e-mobilnost, morajo namreč usklajeno delovati ključni deležniki na vseh področjih, ki jih obravnavajo gradniki koncepta. Obiskovalce spletne strani bomo seznanjali tudi s pilotnimi projekti, skladnimi s konceptom celostnega razvoja infrastrukture za masovno polnjenje e-vozil E8, ki jih bodo izvajali različni deležniki. Zavihek vprašanja in odgovori so namenjeni odgovorom na najpogostejša vprašanja, ki se pojavljajo v zvezi z načini polnjenja električnih vozil ter vplivom uvajanja množične e-mobilnosti na elektroenergetski sistem. Če se bo množičen prehod na e-mobilnost razvijal skladno s konceptom E8, bomo lahko dosegli, da bo e-vozila poganjala energija iz obnovljivih virov, elektroenergetsko omrežje pa ne bo potrebovalo velikih vlaganj v širitev omrežja in gradnje vršnih elektrarn za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo.

ELES, d.o.o.
www.eles.si