Center-ponovne-uporabePonovna uporaba šolskih stolovV Centru ponovne uporabe (CPU) ocenjujemo, da se bodo z razvojem zelenega gospodarstva povečale možnosti ustvarjanja lokalnih delovnih mest. Zelena delovna mesta niso povezana samo z nekaterimi novo nastajajočimi sektorji, temveč nastajajo iz »zelenitve« proizvodnih procesov in proizvodov v vseh sektorjih. Nove možnosti zaposlovanja mladih in starejših prinaša dodano vrednost v medgeneracijskem podjetništvu, ki smo ga razvili v mreži CPU. Prehod na zeleno gospodarstvo zahteva aktivne politike zaposlovanja, ki zagotavljajo ustvarjanje dostojnih delovnih mest, vključno s poklicnim usposabljanjem ter vseživljenjskim učenjem za aktivno prebivalstvo. Gospodarska rast je v preteklosti temeljila na izkoriščanju naravnih virov, pri čemer se je pogosto zdelo, da so zaloge surovin neomejene. Posledica tega je današnja »kriza virov«, tj. grožnja pomanjkanja naravnih surovin in čedalje višje cene. Vse več državljanov in ekonomistov zato danes išče drugačne gospodarske modele, ki bi omogočali blaginjo, ne da bi škodovali okolju. Varčevanje z viri na primeru ponovne uporabe šolskih stolov omogoča enostavno razumevanje zaprte zanke, kjer vizualno nevšečen šolski stol postane ponovno uporaben. Ogromen potencial je v iskanju možnosti zapiranja zank in to prav v vseh sektorjih in na vseh nivojih, še predvsem v javnih institucijah zaradi desiminacije.

Center ponovne uporabe d.o.o., SO.P.
www.cpu-reuse.com