fotografija FCOdpadkiProjekt SPL-CYCLE predstavlja novo tehnologijo z nič odpadki za recikliranje izrabljenih katodnih odpadkov (IKO) iz proizvodnje aluminija, ki je sestavljena iz 4 glavnih postopkov ločevanja (priprava, ekstrakcija, flotacija in prečiščevanje) za dosego kakovostnih proizvodov. Končni proizvodi se bodo uporabili tako v proizvodnji aluminija (ogljik in fluoridne soli) kot tudi v gradbenem sektorju in industriji ognjevzdržnih materialov, s posebnim poudarkom na uporabi proizvodov v industriji v RIS (EIT Regional Innovation Scheme) državah. V okviru projekta je predvidena gradnja pilotne naprave za predelavo IKO v komponente za ponovno uporabo. Načrtovano je kontinuirano obratovanje pilotne naprave z minimalnim vključevanjem delovne sile in s kontinuirano predelavo izrabljenega materiala. S tem bo preprečeno nastajanje zalog nevarnih odpadnih materialov. Projekt sofinancira Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT), to je organ Evropske unije, v okviru Okvirnega programa EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020; SLP-CYCLE 17141.

EIT RIS logo spl cycle logo final cmyk EIT RM Connecting Matters Logo EU Flag Left

 

ZRS Bistra Ptuj
www.bistra.si