Telekom EOL121V juniju je v Novi Gorici potekal zaključni zagovor evropskega projekta SUNSEED s področja raziskav pametnih omrežij. V projektu je sodelovalo devet partnerjev iz šestih držav (Slovenije, Nizozemske, Danske, Velike Britanije, Francije in Nemčije), glavni koordinator projekta pa je bil Telekom Slovenije. Cilj projekta, ki se je pričel februarja 2014, je bil razvoj tehnično-ekonomskega modela ter analiz za čim učinkovitejšo uporabo obstoječe telekomunikacijske infrastrukture za delovanje pametnih elektroenergetskih omrežij prihodnosti. Po postavitvi pilotnega pametnega omrežja so potekale meritve in analize primernosti tehnologije LTE in drugih dostopovnih tehnologij za nadzor elektro-energetskega omrežja. Znanstveno vodenje projekta je bilo v domeni Instituta Jožef Stefan, katerega strokovnjaki so na podlagi meritev napovedovali prihodnje stanje omrežja. Namen pametnih elektroenergetskih omrežij je optimizacija porabe energetskih virov za doseganje čim večje energetske in ekonomske učinkovitosti, s čimer se ustvarja dodana vrednost in zmanjšuje vpliv človeka na okolje.

Telekom Slovenije, d.d.  Telekom Sunseed color CMYK EOL121       Telekom sunseed1 EOL121
www.telekom.si