S pravilnim ločevanjem odpadkov lahko zmanjšamo volumen mešanih komunalnih odpadkov za 34 %, volumen bioloških odpadkov pa za 25 %. Posledično lahko zmanjšamo tudi stroške transporta in količino izpustov toplogrednih plinov povezanih z njim. Bokashi kompostiranje predstavlja uporabnikom prijazen način ločevanja in zbiranja odpadkov brez neprijetnih vonjav, insektov in gnitja v domači kuhinji. Je tudi veliko hitrejše kot kompostiranje po tradicionalni metodi. Kompostiranje z Bokashi Organkom traja od 2 do 3 mesece, kompostiranje bioloških odpadkov do humusa po tradicionalnih metodah pa od 3 do 6 mesecev. Ponovna uporaba bioloških odpadkov je izrednega pomena tudi iz stališča ponovne uporabe mineralov, npr. fosforja, ki je eden izmed kritičnih surovin. Z učinkovitim kompostiranjem lahko zmanjšamo odvisnost EU od uvoza neobnovljivih surovin in hkrati zagotovimo primerne pogoje za optimalno uspevanje rastlin.
Pripravila: dr. Leja Goljat, raziskovalka strokovnjakinja

Plastika Skaza d.o.o.
www.skaza.com