Nekaj razlogov, zakaj Evropska komisija podpira inovacijske grozde. Glavni razlog za to je, ker smatra, da imajo grozdi pomembno vlogo za: krepitev sodelovanja in povezovanja podjetij, zlasti MSP; podpiranje inovativnosti in internacionalizacije MSP v nadnacionalna partnerstva za boljši dostop do globalnih vrednostnih verig ter podporo pri digitalni in ogljično nevtralni »zeleni« preobrazbi MSP. Pomemben razlog je tudi, da grozde prepoznava kot akterje, ki lahko odigrajo povezovalno vlogo med industrijskimi ekosistemi na regionalnem, nacionalnem, mednarodnem ali medsektorskem nivoju. Kaj to pomeni za podjetja? Podjetja, ki so člani grozdov, imajo lahko od tega različne koristi, na primer v obliki brezplačnih storitev, subvencij, vavčerjev, predvsem v okviru evropskih strateških partnerstev grozdov. Podjetja s širšega področja graditve, ki jih zanima tovrstno sodelovanje in povezovanje, se lahko za več informacij obrnejo na Slovenski gradbeni grozd.

Slovenski gradbeni grozd – GIZ
www.sgg.si