Simbio - Darko KnezKomunalni nadzornik, Darko KnezV javnem podjetju Simbio iz Celja so uvedli nadzor nad pravilnim ravnanjem z odpadki. Usposobili so komunalnega nadzornika, ki na terenu pregleduje zabojnike za odpadke. Če odpadki niso pravilno ločeni oziroma odloženi v ustrezen zabojnik, nadzornik sprva pisno opozori lastnika posode. Ukrep ni kaznovalen, razen če nadzornik ugotovi pri posameznem uporabniku večkratno kršitev. V tem primeru bo zadevo predal medobčinski inšpekciji, ki bo ukrepala skladno z odloki občin, v katerih Simbio izvaja zbiranje in odvoz odpadkov. Prvi odziv med občani nad obiskom komunalnega nadzornika družbe za ravnanje z odpadki Simbio Darka Kneza je bil izjemno pozitiven. Z njegovo pomočjo želijo v Simbiu predvsem doseči doslednejše ločevanje odpadkov pri uporabnikih, saj kljub načrtnemu večletnemu osveščanju ločevanje še ni na zadovoljivi ravni.

Simbio, d.o.o.
www.simbio.si