Eko sklad je v okviru projekta Life IP Care4Climate ponovno objavil dva javna razpisa za pilotne projekte celovite prenove večstanovanjskih stavb, sofinancirane z novima finančnima instrumentoma: kreditom v breme rezervnega sklada ali energetskim pogodbeništvom. Poleg koriščenja enega od finančnih instrumentov se bo dodelila tudi visoka subvencija, 40-50 % priznanih stroškov naložbe. Če bo v okviru celovite prenove izvedena tudi protipotresna utrditev, bo subvencija še višja. Javna razpisa dopolnjujeta obstoječo ponudbo spodbud Eko sklada za večstanovanjske stavbe. Tako vsi obstoječi javni pozivi Eko sklada, namenjeni večstanovanjskim stavbam, ostajajo odprti, saj bo na novih javnih razpisih sredstev dovolj le za nekaj pilotnih projektov. Vse zainteresirane etažne lastnike, upravnike, izvajalce energetskega pogodbeništva in druge deležnike vabimo, da za več informacij o pilotnih javnih razpisih ali sestanek pokličejo na 01 241 48 25 ali pišejo na ekosklad@ekosklad.si.

Eko sklad, j.s.
www.ekosklad.si