Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR) je 28. 10. 2011 izdala odločbo o dodelitvi sredstev za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Šaleški dolini«. Dobre 3 milijone evrov vreden projekt je del Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 (OP ROPI) in bo sofinanciran iz Kohezijskega sklada EU v višini 1,68 milijona evrov. Nacionalni javni vir oziroma proračun RS bo prispeval 297 tisoč evrov, lokalni občinski viri pa 1,05 milijona evrov vključno z DDV, ki se bo lahko poračunal, kar pomeni, da dejansko investicijski vložek občin znaša le nekaj več kot 551 tisoč evrov.

V okviru projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Šaleški dolini« bodo izvedene investicije v odvajanje in čiščenje odpadne vode v občinah Velenje in Šoštanj. Cilj projekta je izgradnja ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod na območjih, ki so v državnem programu opredeljene kot območja, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo, skladno z evropskimi direktivami na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda, in s predpristopno pogodbo in ciljem zmanjšanja vplivov na okolje.

S tem je Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., po pooblastilu občin nosilk uspešno zaključilo tudi drugo kandidaturo za pridobitev nepovratnih sredstev iz kohezijskega sklada EU za gradnjo prepotrebne komunalne infrastrukture v Šaleški dolini v finančni perspektivi 2007 – 2013.

Pooblaščeni koordinator
Mag. Branko NAVERŠNIK, univ.dipl.ekon.
Vodja službe za investicijski inženiring

Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.
www.kp-velenje.si