Eko skladEko sklad je v lanskem letu začel s spodbudami energetske učinkovitosti v podjetjih. Tako so na voljo spodbude za izdelavo energetskega pregleda v malih in srednjih podjetjih v višini 50 % stroška izdelave energetskega pregleda. Pravne osebe, samostojni podjetniki in zasebniki lahko pri Eko skladu pridobijo tudi ugodne kredite za naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov; v tehnologije, ki zmanjšujejo onesnaževanje zraka v tehnološkem procesu; v gospodarjenje z odpadki; na področju varstva voda in učinkovite rabe vode; v spremembe proizvodnega procesa na način, da se presegajo okoljski standardi, v nove tehnologije, s katerimi bodo doseženi višji izkoristki, in za postavitev naprav za proizvodnjo biogoriv iz surovin, pridelanih sonaravno. Občanom pa Eko sklad ponuja nepovratna sredstva, ugodne kredite in brezplačno svetovanje za naložbe v energetsko učinkovitost stavb in trajnostno mobilnost.

Eko sklad, j.s.
www.ekosklad.si