Družba BTC je v začetku leta 2022 uredila novo zeleno fasado v BTC Cityju Ljubljana, in sicer na garažni hiši pri Vodnem mestu Atlantis. Na njej je posajenih 60 zimzelenih rastlin hedera hibernica, bolje poznanih kot irski bršljan. Rastline, visoke do 5 metrov, so posajene ob severni in zahodni strani garažne hiše v dolžini 90 metrov. Trenutno pokrivajo površino približno 450 m². Ko se bodo dokončno razrasle, pa bodo segale do vrha objekta in pokrivale 750 m² površine. Poleg tega je bil konec leta 2021 ob Ameriški ulici zasajen nov drevored, ki šteje 35 medonosnih dreves. Leto poprej je bila na Dvorani 8 urejena prva zelena streha v velikosti 1.000 m², pri Vodnem mestu Atlantis pa 2.000 m² zelenih površin. V okviru strategije trajnostnega razvoja v družbi BTC tudi v prihodnje načrtujemo projekte ozelenjevanja streh, fasad in talnih površin ter zasaditev novih dreves in grmovnic, s čimer bomo še naprej zniževali svoj ogljični odtis, skrbeli za naravno okolje in zagotavljali dobro počutje naših obiskovalcev.

BTC d.d.
www.btc.si