Simobil 2Spremenjena zasnova baznih postajSi.mobil si že dlje časa prizadeva za odgovoren odnos do okolja, zato se pri svojem delu toliko bolj intenzivno posveča ravnanju z električno energijo, ki je za delovanje omrežja mobilne telefonije izjemnega pomena. Pri spremljanju porabe električne energije so se med drugim osredotočili na porabo energije za delovanje storitev mobilne telefonije v odvisnosti od klimatskih pogojev. Na podlagi analiz so denimo spremenili zasnovo baznih postaj, tako da so novo tehnologijo vgradili v zunanje omare in na ta način zmanjšali porabo električne energije za hlajenje. Dosedanje kontejnerske izvedbe pa so za hlajenje opremili z ventilatorskim prezračevanjem. Vsaka rešitev je pomenila do 40 % nižjo porabo električne energije posameznega objekta. Velik prihranek porabe električne energije je omogočila nova radijska oprema za GSM in UMTS storitve, kjer je opazna predvsem razlika med porabo energije v času povečanega prometa in mirovanja. Tu je prihranek ocenjen vsaj na 15 % v primerjavi s predhodno radijsko opremo. Vsi ukrepi, sprejeti v zadnjih letih, se odražajo v približno 17 % prihranku porabljene energije, in to kljub večjemu obsegu prometa in storitev v omrežju.

Pripravil: Benjamin Jakob

Si.mobil d.d.
www.simobil.si