Lek zemljevidZemljevidV Leku dosledno uresničujemo Novartisovo politiko trajnostne rabe embalaže, zato si pri njeni izdelavi prizadevamo povzročiti čim manj odpadkov in porabiti čim manj energije. Tako so sodelavci enote Proizvodne znanosti in tehnologije (MS&T) v Trdnih izdelkih Lendava pri izdelku, ki je namenjen trgu Velike Britanije, s spremembo dimenzije pretisnega omota in z optimizacijo zlaganja izboljšali zasedenost palet za skoraj 40 %. S tem so prihranili pot 54 tovornim vozilom na leto ter količino oblikovne in pokrivne folije, ki bi jo lahko razvili od Goričkega do Pirana in nazaj. »Z izboljšavami pri pakiranju prispevamo k zmanjšanju količine odpadkov, uporabe plastičnih materialov in transportnih poti. Prihranek dosegamo tudi pri stroških materiala, ob tem pa seveda ohranjamo izdelek varen in kakovosten,« je pojasnila Barbara Ferenčak, vodja lendavske enote MS&T. Stalne izboljšave in inovacije so ključni del Novartisove in Lekove kulture ter pogosto pripeljejo do rešitev, ki pozitivno vplivajo na kazalnike trajnostnega poslovanja. 

Lek farmacevtska družba d.d.
www.lek.si