Zeleno omrežje


Energija je poleg hrane in vode ključna strateška dobrina, na kateri temeljita samostojnost in suverenost države. Najprej pandemija covida-19 in nato še energetska kriza sta jasno pokazali na pomen energetske uvozne neodvisnosti. Prav to bi moral postati eden od strateških ciljev vsake države.


Skupina GEN je ključen igralec na področju zagotavljanja električne energije pri nas – že danes zagotavlja približno tretjino vse električne energije, proizvedene v slovenskih elektrarnah. Ob tem je treba še posebej poudariti, da je kar 99 odstotkov vse električne energije Skupine GEN iz nizkoogljičnih virov električne energije.

Proizvodni portfelj Skupine GEN temelji predvsem na jedrski in vodni energiji: glavnino letne proizvodnje zagotavljajo Nuklearna elektrarna Krško, ki je tudi največji posamični vir nizkoogljične električne energije v Sloveniji, in veriga hidroelektrarn na reki Savi družb SEL in HESS. Energetsko mešanico dopolnjujemo s sončno energijo, ki omogoča, da se v proizvodnjo aktivno vključijo tudi posamezniki in podjetja.

S trajnostnimi investicijami v smeri razogljičenja

S takšnim trajnostnim proizvodnim portfeljem prispevamo k uresničevanju energetsko-podnebnih ciljev v smeri razogljičenja energetike in družbe ter hkrati tudi k zniževanju slovenskega nacionalnega povprečja izpustov iz proizvodnje električne energije. Tako se ohranjajo tudi obsežna naravna območja in njihova biotska raznovrstnost.

Za uspešno soočanje z izzivi prihodnosti smo v Skupini GEN pripravili vizijo, ki vključuje stabilno energetsko mešanico jedrske, vodne in sončne energije. Vse to so domači viri, ki jih uspešno koristimo že danes, z obstoječim znanjem in izkušnjami pa bodo omogočili dolgoročno energetsko neodvisnost in odpornost na zunanjepolitične, ekonomske, naravne in druge vplive.

Investicijske napore kratkoročno usmerjamo v izrabo obnovljivih virov energije, predvsem sončnega potenciala. Ob tem pa je pomembna prednost Slovenije v dolgoročni rabi jedrske energije. Zato Skupini GEN pripravljamo vse potrebno za investicijo v novo jedrsko elektrarno v Krškem, JEK2.