TECOS, Razvojni center orodjarstva Slovenije, vse več pozornosti namenja podpori uvajanja krožnega gospodarstva v industrijo. Omenjeni cilj zasledujemo tudi s projektom CIRCI – Uvajanje krožnega gospodarstva v industrijske procese, z namenom izboljšanja eko učinkovitosti slovenskega in norveškega (industrijskega) ekosistema. Projekt nagovarja zmanjšanje obsega snovnih tokov deviških materialov in energije v procesu proizvodnje. Partnerji so že vzpostavili CIRCI bazo podatkov odpadnih ali sekundarnih materialov, ki nastanejo v proizvodnih procesih, ki se lahko v procesu krožnega gospodarstva pretvorijo v pomembno surovino za drugo panogo ali proizvodni proces in vabijo zainteresirana podjetja, da tudi sama pristopijo k sodelovanju in oddajo podatke o odpadnih in sekundarnih materialih v njihovih proizvodnih linijah. TECOS je v okviru projekta vodil vavčersko shemo. Med prejemnike 15 tisoč evrov vrednih inovacijskih vavčerjev za nove načine uporabe stranskih materialov, nastalih v industrijskih procesih v okviru projekta, se je uvrstilo 7 podjetij: Livar d.d., Adria Mobil, d.o.o., CAP d.o.o., Termit d.d., ROTO ECO d.o.o., ELVEZ d.o.o in Ograje Kočevar d.o.o.

TECOS
www.tecos.si