Lek Trajnostno porocilo 2017Inovativnost je ključni del Novartisove kulture. Prav v Sloveniji smo že leta 2012 pilotno uvedli aplikacijo Th!nk Novartis za spodbujanje zaposlenih k inovativnosti, ki je od lani na voljo zaposlenim v celotnem Novartisu. V petih letih delovanja aplikacije so zaposleni v Sloveniji oddali več kot 5.500 predlogov, ki so jih nato pregledali strokovnjaki. Izboljšave so Leku prinesle že 34 milijonov evrov prihrankov. Velik delež zamisli za izboljšave tehnoloških procesov v proizvodnji nastane v neformalnem druženju zaposlenih in nato preraste v rešitve, ki prinašajo konkretno gospodarsko korist. Pomemben del Lekovih tehnoloških in procesnih izboljšav je namenjen kakovostnemu upravljanju vplivov na okolje. Za projekte za varovanje okolja smo v zadnjih šestih letih namenili 21,5 milijona evrov, v preteklem letu 5 milijonov evrov. Med drugim smo v Mengšu kljub povečanemu obsegu proizvodnje za 33 % zmanjšali skupne emisije hlapnih organskih spojin v ozračje, od leta 2012 pa za 55 %. V Lendavi smo z optimizacijo zaprtih krogov rabe hladilne vode zmanjšali porabo sveže vode za 11 %. Kljub povečani proizvodnji smo zmanjšali količino proizvedenih odpadkov za nekaj manj kot 1 %, količino odpadkov na tono izdelka pa za 10 %. Raba energije je bila večja za 0,4 %, medtem ko smo učinkovitost rabe energentov izboljšali za 9 %. Več informacij je na voljo v Poročilu o trajnostnem razvoju družbe Lek d. d., ki je že sedmo zapored in je pripravljeno po standardih trajnostnega poročanja GRI ter v skladu z Novartisovo politiko odgovornega poslovanja, priporočili EMAS in Programom odgovornega ravnanja za kemijsko industrijo (POR).
Lek farmacevtska družba d.d.
www.lek.si