Petrol OS Idrija EOL 142

Da je bila vrnitev v šolske klopi čim bolj prijetna, smo v Petrolu pred začetkom šolskega leta poskrbeli z energetsko in tehnološko prenovo več kot petdesetih šol in vrtcev po celi državi. Namen energetske prenove ni le zagotoviti večjo energetsko učinkovitost in zmanjšati stroške za državni ali lokalni proračun. Zagotoviti želimo tudi, da imajo otroci kar najboljše pogoje za učenje z vidika temperatur v stavbah kot osvetljenosti, ki mora biti prilagojena dejavnostim v posamezni stavbi. Skupna vrednost investicij znaša več kot 25 milijonov EUR, delež sofinanciranja Petrola pa je skoraj 13 milijonov evrov. Povprečna vrednost posamezne operacije po občini znaša okoli dva milijona evrov. Največji projekt v vrednosti več kot deset milijonov evrov pa trenutno izvajamo v Mariboru, kjer prenavljamo 24 šol in vrtcev.

Petrol d.d. Ljubljana
www.petrol.si