V Evropi letno nastane 88 milijonov ton živilskih odpadkov (EC https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste_en). V Sloveniji se jih največ predela anaerobno v bioplinarnah (SURS, Poročilo Hrana med odpadki, 2016), med drugim tudi v družbi Koto, kjer kuhinjske in ostale živilske odpadke predelujemo v bioplinski napravi. Odpadke, ki nastajajo v gostinstvu, trgovski verigi in živilsko predelovalni industriji po sterilizaciji predelamo v reaktorjih, t.i. digestorjih. Ob tem se proizvede bioplin, ki ga izkoriščamo za proizvodnjo električne energije in toplote. Ta se delno izrabi za proizvodnjo pare za sterilizacijo odpadkov ter za ogrevanje reaktorjev in prostorov. Zrak iz objektov se nato odvaja v sistem za čiščenje zraka na biofilter. Embalažo za zbiranje kuhinjskih odpadkov se po pranju in dezinfekciji vrne v kuhinje. Celoten proces je zaprt sistem, ki poteka v skladu z zahtevami okoljske in veterinarske zakonodaje ter z zahtevami za anaerobno razgradnjo Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov (Ur. l. RS 99/13, 56/15). Tehnologija proizvodnje bioplina iz biološko razgradljivih odpadkov je v svetu uveljavljena tehnologija za proizvodnjo obnovljivih virov energije s številnimi prednostmi. Bioplin namreč vsebuje metan (cca. 60 %), ki je nadomestilo za fosilna goriva. Z lokalnim izkoriščanjem virov se tako veča energetsko samooskrbo okolice in hkrati poskrbi za varno odstranjevanje odpadkov.

Koto d.o.o.
www.koto.si