Naš principal finski proizvajalec Walki, proizvajalec tehničnih laminatov in zaščitnih embalažnih materialov, specializiran za inovativne izdelke na osnovi papirja/kartona, je razvil novo biološko razgradljivo rešitev za zastiranje tal. Zastirka imenovana Walki®Agripap je narejena na osnovi celuloznih vlaken brez plastike, prva te vrste na trgu. Omogoča kmetu, da je korak bližje trajnostnemu kmetijstvu. Walki®Agripap je narejen na osnovi papirja, z odličnimi rezultati pri zatiranju plevela, optimizaciji pogojev za rastline, odličnim pridelkom in izboljšano obstojnostjo. Za mnoge Walki®Agripap pomeni učinkovito izrabo virov ter povečan dobiček in bolj trajnostno kmetijstvo. Omogoča manj ravnanja z odpadnim materialom, saj ni končnega zbiranja odpadkov (zastirke namreč ni treba odstranjevati iz tal, temveč jo samo preorjemo), ni onesnaženja tal in podtalnice. Prednosti nove zastirke so nadzor temperature posevka, zatiranje plevela, visoka donosnost posevka. Za več informacij se obrnite na komerciala@kemcel-t.si.

KEMCEL INT d.o.o.
www.kemcel.eu