V decembru 2023 se je začel projekt Evropske unije UNDERPIN, sofinanciran v okviru programa Digitalna Evropa. Evropski projekt, katerega cilj je vzpostavitev vseevropskega podatkovnega prostora za proizvodni sektor, želi povečati konkurenčnost in učinkovitost proizvodnega sektorja ter hkrati uresničevati vizijo evropskega zelenega dogovora za čisto in krožno gospodarstvo. Ta pobuda poudarja pomen sodelovanja za industrijski napredek in okoljsko trajnost. UNDERPIN se osredotoča na dinamično upravljanje sredstev in prediktivno vzdrževanje ter podpira vizijo evropskega enotnega digitalnega trga. Spodbuja medorganizacijsko izmenjavo podatkov, zagotavlja suverenost podatkov in krepi sodelovanje med MSP-ji in večjimi industrijskimi akterji. Podatkovni prostor UNDERPIN je zasnovan tako, da je trajnosten, varen in skladen s standardi EU, njegov cilj pa je postaviti nova merila uspešnosti, zmanjšanja stroškov in trajnosti v industrijskih aplikacijah. Za prispevek k čistemu in krožnemu gospodarstvu si je projekt UNDERPIN zastavil razvoj trajnostnih poslovnih modelov in okvirov zaupnosti, ki bodo dostopni zainteresiranim deležnikom po vsej Evropi, s fokusom na MSP. Projekt združuje podatkovno analitiko in umetno inteligenco iz različnih proizvodnih okolij ter spodbuja inovativne poslovne modele in izmenjavo podatkov. Trenutno je v projektu 9 partnerjev iz 4 EU držav (Grčija, Ciper, Avstrija, Slovenija).

Tiko Pro d.o.o.
www.tiko-pro.si