Trajnostni razvoj in krožno gospodarstvo sta postala modela h katerima stremijo države, družbe, pa tudi podjetja in posamezniki. Temeljita namreč na delitvi, ponovni uporabi, popravilu, prenovi in recikliranju obstoječih materialov ter ukinjanju načrtnega zastaranja izdelkov. Vse to s ciljem proizvajanja manjše količine odpadkov. A ti bodo kljub temu ostali. Zavedati se je treba, da bodo (nevarni) odpadki kljub trudu večine ljudi še vedno prisotni predvsem v industriji, bolnišnicah, šolah …, njihova varna odstranitev pa je ključna za zagotavljanje zdravega in trajnega življenjskega okolja. Podjetja, kakršno je Kemis, ki preostale odpadke varno in odgovorno odstranijo, so zato ključen partner v modelu trajnostnega razvoja, saj z zagotavljanjem popolne sledljivosti – prav vsaka enota odpadkov je sledljiva prek črtne kode – ter dovoljenji za odvoz – v izredno regulirani dejavnosti za odvoz nevarnih odpadkov na odstranitev potrebujete dovoljenja izstopne, tranzitne in vstopne države – zagotavljajo, da se okolju nevarne prakse ravnanja z odpadki, o katerih ponovno beremo v domači črni kroniki, ne dogajajo. S sledljivim, odgovornim in transparentnim ravnanjem Kemis zaključuje krožnogospodarske modele in prispeva k trajnostnemu razvoju ter varnemu in čistemu okolju.

Kemis d.o.o.
www.kemis.si