LEED in BREEAM sta svetovno priznani in globalno najbolj razširjeni shemi trajnostnega certificiranja gradbenih projektov. Njihov namen je obravnava in omejevanje posledic gradnje na ekološke, energetske in posledično ekonomske ter tudi socialne vidike gradnje. LEED je shema, ki jo je razvil Green Building Council US (USGBC) in vrednoti projekte v vseh fazah izvedbe od projektiranja, gradnje do obratovanja in vzdrževanja vseh vrst objektov. Shemo BREEAM je razvil Building Research Establishment iz Velike Britanije. Samo po najbolj razširjeni shemi LEED je globalno registriranih že preko 115.000 projektov v več kot 160 državah. Po ocenah USGBC bodo le na ameriškem trgu stavbe certificirane po metodi LEED pomenile 1,2 milijarde dolarjev energetskih prihrankov, 149,5 milijarde dolarjev prihrankov stroškov vode, 715,2 milijarde dolarjev prihrankov pri stroških vzdrževanja in 54,2 milijarde dolarjev prihrankov pri stroških odpadkov (velja za obdobje od 2015 do 2018, vir: www.usgbc.org/articles/green-building-facts). V začetku februarja je Bureau Veritas v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije organiziral strokovno srečanje na temo pridobivanja certifikatov LEED in BREEAM za gradbene projekte na primerih iz prakse. Namen seminarja je bil arhitektom, projektantom, predstavnikom investitorjev in drugi zainteresirani javnosti predstaviti, kaj v praksi pomeni pridobivanje enega ali drugega certifikata ter kakšni so izzivi, s katerimi se soočajo investitorji in projektanti.

Bureau Veritas d.o.o.
www.bureauveritas.si